Isnin, November 07, 2011

TUGASAN KISSM

DASAR-DASAR KERAJAAN

1.               Bagi mencapai matlamat wawasan 2020, terdapat sembilan cabaran yang harus diatasi. Huraikan cabaran tersebut.


Jawapan:

Sembilan cabaran yang telah dikenalpasti ialah

i.                 mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama.
·        Ia mesti menjadi negara yang aman,berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum,hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya,secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.

ii.               mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri,bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah.
·        Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, sedar semua kemampuannya,tidak mengalah kepada sesiapa, dan dan dihormati oleh rakyat negara lain.

iii.               mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang, demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.
iv.              Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, yang mana warganegara kukuh dalam nilai agama,dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etika yang tinggi
v.                Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adapt,kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara
vi.              Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga meyumbang kepada tamaddun saintifik dan teknologi masa depan
vii.             Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu system social yang mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insane tidak berkisar kepada negara atau individu tetapi di sekeliling system kekeluargaan yang kukuh.
viii.            Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama di mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi berdasarkan kaum; dan
ix.              Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik,giat dan kental.


2.             Dasar penswastaan telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada bulan Maac 1983 dengan tujuan-tujuan tertentu. Huraikan dengan ringkas tujuan-tujuan Dasar Penswastaan tersebut.

Jawapan:

Tujuan pelaksanaannya:

i.                 mengurangkan beban kewangan kerajaan
ii.                meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja
iii.               menggalakkan pertumbuhan ekonomi
iv.              pengagihan sumber secara cekap
v.                mempercepatkan pencapaian DEB/DPN
vi.              mengurangkan kerugian berterusan
vii.             meningkatkan pendapatan negara melalui cukai.
viii.             

3.             Terangkan matlamat dasar ekonomi baru dan strategi pelaksanaan yang telah dirangka bagi mencapai kadar pertumbuhan ekonomi negara.

Jawapan:

i.                 dilancarkan oleh kerajaan pada 1970 melalui Rancangan Malaysia kedua (1971-1975) merupakan rancangan ekonomi jangka panjang iaitu sehingga tahun 1990.
ii.                Matlamat utamanya ialah mewujudkan perpaduan antara kaum dengan mengurangkan jurang perbezaan ekonomi,social,kebudayaan dan penempatan.Matlamat ini cuba dicapai melalui strategi serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat dengan menghapuskan pengenalan kaum melalui kegiatan ekonomi.
iii.               Antara langkah membasmi kemiskinan ialah
·        Mewujudkan peluang pekerjaan
·        Menggalakkan mobility pekerjaan
·        Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum,kawasan dan wilayah
·        Memodenkan kehidupan desa
·        Mewujudkan usahawan bumiputera
·        Memperbaiki taraf hidup rakyat melalui peluang Pendidikan dan penyediaan prasarana

iv.              langkah meyusun semula masyarakat ialah:

·        meningkatkan daya pengeluaran
·        mengurangkan ketidakseimbangan struktur guna tenaga antara kaum
·        menambah ekuiti saham bumiputera
·        mengurangkan kadar pemilikan saham asing
·        memajukan negeri-negeri yang mundur

v.                matlamat akhir DEB ialah memberi peluang penglibatan bumiputera sebanyak 30% dalam kegiatan ekonomi negara menjelang akhir tahun 1990.

4.             Terangkan factor-faktor yang diambil kira dalam penentuan Dasar Luar MalaysiaJawapan:

Kepentingan nasional

·        Dari aspek keselamatan, Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar.
·        Dari aspek ekonomi, Malaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa oleh kerana ekonomi Malaysia adalah berorientasikan eksport
·        Jestru itu, Malaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara serta memperjuangkan prinsip perdagangan bebas dan pasaran terbuka.

Piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu

·        Malaysia merupakan penyokong kuat PBB yang dianggap sebagai pelindung negara-negara kecil serta penggalak keamanan dan kemakmuran dunia
·        Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip piagam PBB seperti memelihara keamanan dunia,melindungi hak asasi manusia,menegakkan keadilan dan kewibawaan undag-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan social

Persekitaran Geostrategik

·        Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara yang telah mengalami masalah ketidakstabilan politik sejak Perang Dunai Kedua
·        Kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat bergantung kepada kejadian-kejadian yang berlaku di Asia Tenggara
·        Malaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik.ini menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh masing-masing di rantau Asia Tenggara.
·        Jestru itu Malaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara . Malaysia juga ingin menjadikan Asia Tenggara satu kawasan yang aman bebas dan berkecuali

Islam

·        Memandangkan Islam merupakan agama persekutuan Malaysia menitikberatkan hubungan baik dengan negara-negara Islam
·        Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan Islam

Bekas jajahan British

·        Malaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota Komanwel British
·        Malaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan kerajaan-kerajaan Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand

Dasar Berkecuali

·        Sejak tahun 1970 malaysia mengamalkan dasar berkecuali, iaitu ia ingin mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara yang mengamalkan dasar aman dan persahabatan tanpa mengira ideology mereka
·        Dasar berkecuali ini bertujuan mengelakkan penglibatan Malaysia dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan Russia.

Prinsip hidup bersama

·        Malaysia berpegang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai. Malaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri
·        Malaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal sesebuah negara
·        Jestru itu Malaysia telah menyokong perjuangan Pertubuhan Pembebasan Pelastin,Kerajaan Demokratik Kemboja dan pejuan-pejuang Mujahidin Afghanistan.11.  Huraikan faktor-faktor yang diambil kira dalam penentuan Dasar Luar Malaysia


A.    PENGENALAN


1.     Dasar Luar Malaysia bertujuan melindungi dan memajukan kepentingan-kepentingan nasional, iaitu keselamatan dan kesejahteraan ekonomi.
2.     Malaysia mengamalkan Dasar Berkecuali dan ingin mengadakan hubungan yang baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi.

B.    FAKTOR-FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA DALAM PENENTUAN DASAR LUAR MALAYSIA

1.     Kepentingan nasional
a)     Dari aspek keselamatan, Malaysia ingin mengelakkan sebarang ancaman atau serangan dari negara-negara luar.
b)     Malaysia merupakan negara yang kecil dan tiada mempunyai kekuatan tentera. Malaysia tidak boleh menggunakan kekerasan dalam dasar luarnya. Justeru itu, Malaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan semua negara.
c)     Dari aspek ekonomi, Malaysia bergantung kepada perdagangan antarabangsa memandangkan ekonomi Malaysia adalah berorientasikan eksport.
d)     Justeru itu, Malaysia mengadakan hubungan baik dengan semua negara termasuklah negara-negara komunis seperti Rusia, China dan negara-negara Eropah Timur.

2.     Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
a)     Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) seperti memelihara keamanan dunia, melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan kewibawaan undang-undang dan menggalakkan perkembangan ekonomi dan sosial.
b)     Malaysia menyertai beberapa agensi PBB seperti UNESCO dan UNCTAD. Malaysia pernah juga menyertai Pasukan Pendamai PBB di Congo dalam tahun-tahun 1960-an.

3.     Kedudukan geografi
a)     Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara yang mengalami masalah ketidakstabilan politik sejak Perang Dunia Kedua.
b)     Pergolakan politik di Indo-China serta Pendudukan Vietnam di Kampuchea membimbangkan negara-negara ASEAN memandangkan ia mungkin merebak di rantau tersebut.
c)     Kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat berantung kepada apa yang berlaku di Asia Tenggara.
d)     Malaysia juga terletak di persimpangan dua jalan laut yang penting iaitu Lautan Hindi dan Lautan Pasifik. Ini menarik minat kuasa-kuasa luar untuk menegakkan pengaruh mereka di rantau Asia Tenggara.
e)     Justeru itu, Malaysia mengutamakan hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tenggara.

4.     Islam
a)     Memandangkan Islam merupakan agama rasmi negara, Malaysia menitikberatkan hubungan baik dengan negara-negara Islam.
b)     Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam serta menyokong projek-projek tertentu seperti Bank Pembangunan Islam.
c)     Malaysia juga terlibat di dalam usaha-usaha perantaraan untuk menyelesaikan konflik Iran-Iraq.

5.     Bekas jajahan British
a)     Malaysia sebagai bekas jajahan British menganggap dirinya sebagai anggota Komanwel British.
b)     Malaysia meneruskan hubungan dengan Britain dan Kerajaan-kerajaan Komanwel yang lain seperti Australia dan New Zealand.

6.     Dasar Berkecuali
a)     Malaysia tidak ingin berpihak kepada Blok Barat atau Blok Komunis. Ini bertujuan mengelakkan penglibatan dalam pertikaian antara kuasa-kuasa besar.
b)     Maka Malaysia ingin mengadakan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi.

7.     Prinsip hidup bersama
a)     Malaysia berpegang teguh kepada prinsip hidup bersama secara aman dan damai.
b)     Malaysia berpendapat bahawa rakyat sesebuah negara hendaklah menentukan nasib mereka sendiri.
c)     Malaysia juga berpendapat bahawa negara-negara luar tidak boleh campur tangan dalam hal-ehwal sesebuah negara.
d)     Justeru itu, Malaysia menyokong perjuangan-perjuangan Pertubuhan Pembebasan Palestin, Kerajaan Campuran Demokratik Kampuchea dan perjuangan-perjuangan Mujahidin Afghanistan.

C.    KESIMPULAN

1.     Malaysia ingin mengadakan hubungan baik dengan negara-negara luar tanpa mengira ideologi mereka.
2.     Keutamaan dalam Dasar Luar Malaysia adalah berdasarkan kepada hubungan erat dengan negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Islam, negara-negara berkecuali dan Kerajaan-kerajaan Komanwel.


_____________________________________________________
Ini adalah salinan daripada tugasan yang penulis sediakan semasa menjalani Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia sesi Julai 2009. Keputusannya, penulis mendapat markah dan gred lulus yang baik :D

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SALAM MESRA

Assalamualaikum w.b.t

Terima kasih atas kesudian berkunjung ke blog ini. Sejak akhir-akhir ini statistik menunjukkan adanya kunjungan dari pelawat-pelawat yang mencatatkan kekerapapan lawatan bagi sesetengah entri dalam blog ini. Kebanyakannya entri yang berkaitan dengan s]umber manusia, pengurusan organisasi dan seumpamanya. Siapa pun anda, plagiat merupakan sesuatu yang tidak beradab tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan apa jua cara. Apapun, diharapkan agar mana-mana entri di dalam blog ini dapat memberi manfaat kepada anda.