Isnin, Disember 26, 2011

Kepimpinan Pengajaran dan Kurikulum

Kepemimpinan pengajaran merupakan satu idea atau gambaran dalam fikiran yang telah dipertanggungjawab terhadap kejayaan sekolah-sekolah sepanjang tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an (Leihwood & Mary 1992). Begitu juga isu kepemimpinan pengajaran telah menjadi agenda utama bagi para pengetua di sekolah-sekolah yang berkesan. Drake dan Roe (1986) menganggap kepemimpinan pengajaran sebagai tugas utama pengetua sekolah. Menurutnya lagi dengan berperanan sebagai kepemimpinan pengajaran mereka dapat meningkat dan memajukan pembelajaran para pelajar.
Bagi Harris (dlm. Mohd Nor 2004) pula, kepemimpinan pengajaran dikaitkan dengan pelaksanaan program inovasi oleh pengetua di sekolah. Avi-Itzhak dan Peretz (dlm. Mohd Nor 2004) telah mendefinisikan konsep kepemimpinan pengajaran pengetua sebagai pencetus dan pelaksana inovasi kurikulum. Mohd Nor (2004) menambah, kepemimpinan pengajaran sebagai tindakan-tindakan yang diambil oleh pengetua, atau menugaskan kepada kakitangannya bermatlamatkan untuk memajukan pembelajaran pelajar. Kefahaman ini selari dengan kenyaan yang dikeluarkan oleh Jemaah Nazir Persekutuan Kementerian Pendidikan Malaysia (1993);
“Kepepimpinan kurikulum oleh pengetua melibatkan 3 peringkat: input, proses dan output. Sesungguhnya kepemimpinan kurikulum merangkumi bidang yang amat luas seperti peruntukan masa bagi sesuatu mata pelajaran dan penyebaran waktu, sukatan pelajaran, rancangan pengajaran tahunan, mingguan dan harian, JK sekolah, panitia mata pelajaran, pusat sumber sekolah, perkembagnan staf, sistem penilaian dan pencerapan di dalam bilik darjah.”
Menurut Hallinger (2003) kepemimpinan pengajaran berfokus kepada peranan pengetua dalam mengkoordinasi, mengawal, menyelia dan membangunkan kurikulum dan pengajaran di sekolah. Kepemimpinan pengajaran ialah peranan utama pengetua sekolah. Pengetua yang mengamalkan kepimpinan ini ialah pengetua yang yakin dan bermatlamat. Pemimpin pengajaran ialah pemimpin yang berkemahiran dan berkarisma. Mereka ialah pengetua yang rajin, benar-benar arif tentang kurikulum dan pengajaran, tidak takut bekerja dengan guru dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pemimpin pengajaran berorientasikan matlamat dan berfokus kepada peningkatan hasil pembelajaran pelajar. Misi dan strategi mereka lebih sempit tetapi focus. Kepemimpinan pengajaran sebagai agen pembentuk budaya dan mencipta suasana akademik yang meletakkan jangkaan yang tinggi kepada guru dan pelajar.
Sebagai gaya kepimpinan yang menekankan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan pengajaran ini ditakrifkan sebagai tindakan yang diambil oleh pengetua atau wakilnya bagi tujuan mempertingkatkan perkembangan pembelajaran murid-murid (Ishak 2003). Kepimpinan ini juga ditakrifkan sebagai ‘observable practice and behaviours that principals can implement’ (Hallinger dan Murphy 1985). Corak kepimpinan ini dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kalangan guru dan pelajar yang dapat menghasilkan prestasi akademik yang cemerlang. Kepimpinan pengajaran berfungsi sebagai tugas utama pengetua sekolah. Pengetua dapat meningkatkan dan memajukan pembelajaran para pelajar dan adalah beberapa tugas bersepadu seperti penyeliaan pengajaran di bilik darjah, perkembangan staf dan perkembangan kuriklum.
Kepimpinan ini juga menurut Drake & Roe (1994) peranan pengetua dilihat dari dua dimensi iaitu pentadbiran/pengurusan dan kepemimpinan pengajaran. Pemimpin pengajaran merujuk pengetua yang mampu mengerakkan sekolah secara berkesan. Kepemimpinan pengajaran merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengetua yang mampu meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang turut melibatkan guru, murid, ibubapa, perancangan sekolah, pengurusan sekolah, kemudahan sumber dan budaya sekolah (Hallinger dan Murphy 1987). Justeru, pengetua perlu berperanan memastikan segala tenaga dan usaha guru-guru digembeling dengan menggunakan sumber yang ada ke arah pencapaian program pendidikan yang berkesan.


Tiada ulasan:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SALAM MESRA

Assalamualaikum w.b.t

Terima kasih atas kesudian berkunjung ke blog ini. Sejak akhir-akhir ini statistik menunjukkan adanya kunjungan dari pelawat-pelawat yang mencatatkan kekerapapan lawatan bagi sesetengah entri dalam blog ini. Kebanyakannya entri yang berkaitan dengan s]umber manusia, pengurusan organisasi dan seumpamanya. Siapa pun anda, plagiat merupakan sesuatu yang tidak beradab tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan apa jua cara. Apapun, diharapkan agar mana-mana entri di dalam blog ini dapat memberi manfaat kepada anda.